STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BOOT CAMP

Cele, sposoby i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój sportu Boot Camp oraz związanych z nim form aktywnego wypoczynku, jako sposobu na zdrowe życie i prawidłowy rozwój psychofizyczny.
 2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
  1. Organizowanie życia sportowego członków Stowarzyszenia w oparciu o możliwości techniczne Stowarzyszenia oraz o pomoc organizacyjną i materialną Członków i sympatyków Stowarzyszenia.
  2. Organizowanie zawodów oraz popularyzacje rekreacji i turystyki w ramach sportu dla wszystkich
  3. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
  4. Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  5. Propagowanie treningów Boot Camp i czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości.
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
  7. Unifikacje, szkolenia i doskonalenie umiejętności zawodowych osób wykorzystujących formy treningu Boot Camp.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Działalność dla różnych grup środowiskowych i społecznych, w tym m.in.:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- działalność na rzecz studentów 

- działalność na rzecz osób starszych

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży

- działalność zapobiegająca patologiom społecznym i uzależnieniom

 1. Poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez aktywność fizyczną (m.in. zapobieganie depresjom, rehabilitacja)
 2. Integracja międzypokoleniowa różnych środowisk społecznych i grup wiekowych
 3. Tworzenie materiałów dydaktycznych i wydawniczych związanych z aktywnością ruchową
 4. Tworzenie materiałów graficznych pomocnych do realizacji celów
 5. Tworzenie, dbanie, utrzymanie strony internetowej, domeny, aktualizacje 
 6. Organizację imprez sportowych oraz rekreacyjnych i turystycznych, z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 7. Udział w zawodach towarzyskich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
 8. Organizację imprez charytatywnych i integracyjnych.
 9. Organizację prelekcji, pokazów, spotkań i kursów.
 10. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia.
 11. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o zbliżonych celach działania.
 12. Współpracę z samorządem lokalnym, szkołami, organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi.

DZIAŁAMY WSPÓLNIE

Polskie Stowarzyszenie Boot Camp
ul. Krakowska 56
43-190 Mikołów
woj. śląskie

KRS 0000899954
NIP 6351857605
Regon 388885779

 • prezespsbc@gmail.com

 • +48 503 566 619

  czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00
Copyright 2021 - bcpl.pl